Psykologbyrå med en holistisk syn på människa & organisation

Psykoterapi - Föreläsning - Handledning - Konsulttjänster

SOFIA CUREAU

-Leg. psykolog
-Civilekonom

Jag är utbildad psykolog och har lång erfarenhet av psykoterapeutiska samtal och behandlingsarbete. Innan jag startade eget arbetade jag under många år som psykolog vid Uppsala universitet på enheten för studenthälsa.

Min psykologlegitimation är utfärdad av Socialstyrelsen och jag är registrerad som vårdgivare hos Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO.

Jag är även utbildad civilekonom med inriktning organisation och ledarskap och arbetar också som organisationskonsult. Mitt val att även utbilda mig till psykolog växte fram ur ett djupt intresse för människor; att vilja förstå och att vara en stöttande del i olika utvecklingsprocesser.

Medlem i Psykologföretagarna via Sveriges psykologförbund, Sällskapet för existentiell psykoterapi, SEPT samt International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy, ICEEFT. 

Jag talar engelska, spanska och franska och kan efter överenskommelse erbjuda terapier på dessa språk 🇬🇧🇪🇸🇫🇷.

TJÄNSTER

Individuella samtal för privatpersoner:

-Psykodynamisk terapi (korttids- eller långtids-)
-Existentiell vägledning
-Parterapi
-Kris
-Sorg 
-Karriärcoachning

Uppdrag för företag/organisationer:

-Föreläsningar på tema: psykisk hälsa, existentiell hälsa, existentiella perspektiv på behandlingsarbete, existentiella perspektiv på organisationsstyrning, autentiskt ledarskap, psykologisk trygghet, kris
-Handledning av personal
-Kris- och konflikthantering
-Chefsstöd, coachning och ledarskapsutveckling
-Personbedömning vid rekrytering och urval inkl arbetspsykologiska tester
-Konsultation och stöd vid arbetsrehabilitering


Hem

ORGANISATION OCH LEDARE

En organisation som präglas av ett helhetstänkande kommer att skapa mening och nytta och bäras framåt av engagerade och hållbara medarbetare.

En chef med självkännedom är en framgångsrik ledare. Att utöva ett autentiskt ledarskap möjliggör effektiva och hållbara organisationer. Jag hjälper dig att uppnå din fulla potential som ledare, i med- och motgång, genom självinsikt och kommunikationsfärdigheter.

Behöver du hjälp att hitta den mest lämpade kandidaten till din arbetsplats? En personbedömning av en leg psykolog bidrar till att kvalitetssäkra urvalsprocessen och minskar risken för en kostsam felrekrytering.

Ibland går det som tåget och ibland kör vi fast. Kriser kan uppstå, på individ- eller gruppnivå. Använd mig som en guide i hur du skall lösa det du behöver lösa och komma vidare mot nya utmaningar och resultat.

Hur går det till? Vi träffas första gången på ett orienterande samtal då vi kommer överens om ett upplägg som kan passa dig/er och det du/ni vill ha hjälp med. Se kontaktuppgifter nedan.

Hem

PSYKOTERAPI & PARTERAPI 

"You can't stop the waves, but you can learn to surf"
- Jon Kabbat-Zinn -

Motgångar, förluster och kriser är en naturlig del av livet. Ibland är det svårt att förstå vad det är som drabbat oss och det kan också ta sig uttryck som ångest, depression, utmattning eller andra kroppsliga symtom. Ibland räcker inte våra resurser och strategier till för att orka igenom och komma vidare på egen hand. Då kan en lösning vara att ta hjälp i form av individuella samtal med ett professionellt bollplank. Ibland räcker det med ett par enstaka samtal, ibland behövs en längre terapi. Jag tar även emot par som vill ha hjälp att stanna kvar i eller att avsluta en relation.

Jag är utbildad i och arbetar utifrån en psykodynamisk grund. Livshistoria, anknytningsmönster, relationer, självbild, självkänsla och känslor är här centrala teman. Jag arbetar i enlighet med affektfokuserad terapimetod samt emotionsfokuserad parterapi (EFT) och erbjuder även existentiella samtal (mer om detta i stycket nedan).

Hur går det till? Vi träffas första gången på ett orienterande samtal då vi kommer överens om ett upplägg som kan passa dig/er och det du/ni vill ha hjälp med. Om vi under detta samtal kommer fram till att en annan typ av stöd är mer lämpligt så hjälper jag dig/er vidare att söka efter andra alternativ.

Hem

EXISTENTIELLT PERSPEKTIV

Vi är alltid i rörelse på väg mot framtiden!

Varje människa är unik men alla människor delar livets givna omständigheter; de existentiella grundvillkoren och de livsdilemman som alltid följer av dessa.

Inom det existentiella perspektivet ser man på lidande som en naturlig del av livet och därmed tar man avstånd från att sjukdomsförklara naturliga mänskliga tillstånd såsom t.ex. nedstämdhet, sorg, kris och ångest. En viktig utgångspunkt är att vi mår som vi lever och att vi själva skapar vårt liv genom de värdegrundade val och handlingar vi gör.

Det existentiella perspektivet präglas av en holistisk syn, där alla livsdimensioner i människans livsvärld; den fysiska, sociala, personliga och ideala, ses som lika viktiga och tätt sammanflätade med varandra.

Läs mer om existentiell terapi och existentiell vägledning på Sällskapet för existentiell psykoterapi (SEPT) på länken nedan.

KONTAKT

Jag tar emot för samtal på en samtalsmottagning belägen i centrala Uppsala, Drottninggatan 12 A, 1 tr. Jag erbjuder även videosamtal över en krypterad länk.
Pris per session (45 min) är 1 200 SEK för privatpersoner. Parterapi (60 min) 1 900 SEK (första parterapisamtalet 75 min). Vid återbud senare än 24 timmar innan avtalad tid, samt vid uteblivande, debiteras halva samtalskostnaden.
Är du intresserad av individuella samtal eller någon annan av tjänsterna ovan? Varmt välkommen att höra av dig till mig genom att maila ditt namn och telefonnummer till:kontakt@existentiellpsykologi.se Du får svar samma dag eller senast dagen efter.

Existentiell psykologi behandlar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679, dataskyddsförordningen, GDPR.

Hem